YLE HD:t uhf verkkoon

YLE HD kanavat ovat siirtyneet 1.4.2020 lukien lähetettäväksi Digitan UHF-verkkoon.

Tämä vaatii antenni TV vastaanottimien uudelleenvirityksen ja yhteisantennijärjestelmissä mahdollisesti antennikeskuksen uudelleenohjelmoinnin tai jopa koko keskuksen vaihdon.

Omakotitaloissa muutos ei yleensä vaadi muutoksia olemassa olevaan antennijärjestelmään, mikäli laitteet ovat muuten kunnossa.

Taloyhtiöiden antennijärjestelmien muutokset kuuluvat taloyhtiölle ja edellyttää isännöitsijältä työn tilaamista antenniasennusliikkeeltä, MBP Production on hyvä vaihtoehto.

MBP Production on valtuutettu turvallisuusalan liike

MBP Production on poliisin myöntämän yksityisen turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija. Saimme luvan loppukesästä 2017 ensimmäisenä Valkeakoskella.  Lupamme kattaa teknisen turvasuojauksen, emme tee järjestyksenvalvontaa tai vartioimisliiketoimintaa.

Lain mukaan 2019 vuoden alusta kaikilla teknistä turvasuojausta(hälytysjärjestelmät, kulunvalvonta, lukitusjärjestelmät), vartioimis- tai järjestyksenvalvontaliiketoimintaa harjoittavilla yrityksillä  täytyy olla elinkeinolupa. Laki tuli voimaan 2017 vuoden alusta, jolloin vanhoilla toimijoilla alkoi kahden vuoden siirtymäaika hakea lupa, uusilla toimijoilla, jotka aloittavat toiminnan 2017 vuoden alun jälkeen, on lupa pitänyt olla heti toiminnan alkaessa.

Ilman elinkeinolupaa toimiva yritys syyllistyy lain rikkomiseen, joka johtaa esitutkintaan ja sanktioihin yritystä kohtaan.

Lista elinkeinoluvan omaavista yrityksistä löytyy poliisin sivuilta www.poliisi.fi